Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Sağlık Bilimleri

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 20

Begumhan TURGUT ORCID Icon

Bebekler için Giyilebilir Ürünler

Fiziksel biyosensörler artık bir bebeğin giysisine entegre edilebildiğinden, bebekler için giyilebilir teknolojilerin popülaritesi artıyor. Bu giysiler daha sonra hem bebeğin kalp ve solunum hızı, kan oksijenasyonu ve basıncı, vücut ısısı ve pozisyonu gibi kritik biyolojik belirtilerini izlemek için kullanılabilir hem de kritik durumlar meydana geldiğinde ebeveynleri veya diğer bakıcıları bilgilendirebilir. Bu çalışma, bir bebeğin erken gelişimini izlemek için kullanılan giyilebilir teknolojilerdeki en son gelişmeleri özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bebek izleme sistemleri, Giyilebilir Teknolojiler, Akıllı Tekstil, Sensör Teknolojileri, Bebek Monitörü


Wearables for Babies

Wearable technologies for babies are increasing in popularity as physical biosensors are now able to be integrated into a baby’s clothing. These clothes can then be used to both monitor the baby’s critical biological signs such as heart and respiratory rate, blood oxygenation and pressure, core body temperature and position, and can notify parents or other care givers when critical situations occur. This study summarizes the latest developments in wearable technologies used to monitor an infant early development.

Keywords: Baby monitoring systems, Wearable Technologies, Smart Textile, Sensor Technologies, Baby Monitor

Sayfa Aralığı: 1-10


Atıf İçin

Turgut, B. (2023). Wearables for Babies. Journal of Current Researches on Health Sector, 13 (1), 1-10.


300